Laboratórium výskumu výmenníkov tepla

Vedúci laboratória: Ing. Peter Hrabovský, PhD.

Miestnosť: VC 1.16

Laboratórium je zamerané na hodnotenie prevádzkových parametrov výmenníkov tepla.

Pre meranie koncentrácie zložiek v dvojfázových a trojfázových systémoch (voda -bubliny, voda – para, voda – pevné častice, voda – olej, voda – vzduch – olej) pri miešaní kvapalín, prípadne pre meranie priebehu tuhnutia alebo kryštalizácie je laboratórium vybavené Elektrickým odporovým tomografom v5r/P2+.

Pre hodnotenie veľkosti a množstva pevných častíc vznikajúcich pri spaľovaní je laboratórium vybavené zariadením NanoScan SPMS Nanoparticle Sizer 3910, ktoré umožňuje vyhodnocovanie distribúcie veľkosti častíc až do 10 nanometrov.

Laboratórium je taktiež vybavené prenosným multifunkčným prietokomerom pre meranie objemového a hmotnostného prietoku a rýchlosti prúdenia kvapaliny FLUXUS F601 a ponorným chladičom Julabo FT902 pre chladenie napojení na vykurovacie obehové čerpadlo, prípadne pre rýchle ochladzovanie kvapalín na nízke teploty.